Vision 

Vår vision:

Att alla skall få höra om Jesus Kristus och veta vad korset står för.

Mission

Vår mission:

 

Vi synliggör Jesus Kristus genom korset som kristen symbol i våra kristna smycken samt genom våra skrivna texter och publikationer. Vi förmedlar till människor att det finns hopp och ett evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre och Skapare.

 

Kors, halsband, korshalsband, silverkors och kristna smycken

Vår vision och mission grundar sig på Jesus Kristus