Vision 

Vår vision:

Att alla skall få höra om Jesus Kristus och veta vad korset står för.

Our vision:

That everybody should hear about Jesus Christ and know what the cross stands for.

 

Mission

Vår mission:

 

Vi synliggör Jesus Kristus genom korset som kristen symbol i våra kristna smycken samt genom våra skrivna texter och publikationer. Vi förmedlar till människor att det finns hopp och ett evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre och Skapare. 

 

Our mission:

 

We visualize Jesus Christ through the cross as a Christian symbol in our Christian jewels as well as through our written texts and publications. We convey to people that there is hope and eternal life through Jesus Christ, our Lord and Creator.


 

Kors, halsband, korshalsband, silverkors och kristna smycken

Vår vision och mission grundar sig på Jesus Kristus

Our vision and mission are based on Jesus Christ