Mer om - Vision och mission 

Vi ser hur många människor lever utan något hopp och tror sig vara helt ensamma mitt i sina bekymmer och omständigheter. Vi strävar efter att föra vidare det glada budskapet om att det finns en kärleksfull och rättvis Gud, även om det kan vara svårt att förstå det mitt i världens ondska. Varje individ är värdefull för sin egen skull, oavsett vad han eller hon lyckas prestera eller var man står i samhällets statustrappa.

Vår tro bottnar i Bibeln och att Jesus Kristus verkligen är Guds son och dog på korset för att ta på sig våra synder, så att vi kan få syndernas förlåtelse om vi tror på Jesus som vår frälsare och konung. 

Att vara kristen innebär inte ett automatiskt beskydd av pansar mot olyckor, sjukdomar och andra tragiska händelser i en människas liv. En kristen och en icke-kristen torde råka ut för ungefär samma variationer av livets mindre trevliga överraskningar. Den stora skillnaden i att ha en tro på Jesus, är hur man handskas med svårigheterna när de väl kommer. Det är fullt mänskligt att bli både orolig och arg, men genom bön och tillit på en Gud som har kontroll, minskar bördan och man får ett nytt hopp. Man fylls av en förtröstan och en visshet om sitt eget värde som Guds barn.

Det smärtar att se att speciellt många unga människor idag tror sig vara helt värdelösa om de inte har rätta utseendet, schysst outfit och massor med pengar att spendera på att göra sig ännu vackrare genom riskfyllda skönhetsoperationer osv. Varje flicka, pojke, man, kvinna, tant, gubbe är vacker i sig själv, för vi är skapade till Guds avbild och Herren själv har satt sin egen skönhetsstämpel på oss. Tänk om fler kunde förstå detta!

Du är aldrig ensam. Du är aldrig oälskad. Du är aldrig bortvald. Jesus Kristus går bredvid dig hela vägen. Han älskade dig redan innan du var född. Och Jesus har aldrig valt bort dig utan väntar tålmodigt på att just Du skall vilja ta in honom in i Ditt liv.

Vi har även erfarenhet av att arbeta inom missbruksvården på kristen grund och det är alltid lika glädjande att höra människors vittnesbörd om hur de fått upprättelse och ett nytt liv med återupprättade relationer, när de som sista utvägen vänt sig i bön till Herren Jesus och fått kraft att lämna det gamla livet med droger och missbruk. 

Vi människor behöver hjälpas åt för att skapa en positiv anda och klimat och nå ut till varandra och erbjuda stöd och gemensam glädje. Detta kan man göra på många sätt. Vi har valt att göra detta bl a genom våra kristna smycken. Det kan låta lite banalt först, men tänker man efter lite till, så är det ganska så genialiskt! Genom historien och i många kulturer om inte alla, så har människan smyckat sig av olika anledningar. Där har vi faktiskt en gemensam plattform att börja samtala kring. På detta sätt kan ett halsband eller armband mynna ut i helt andra diskussioner och på detta sätt ge så mycket mer än bara en kortvarig köpsituation. 

Be blessed!